ELS IDIOMES OBREN PORTES

Vine al país de DOTS, on aprendre anglès és molt divertit!

       

inlingua ha dissenyat el programa DOTS First English per a nens no natius. A classe, els nens són els protagonistes. Actuen, canten, fan rimes i interactuen amb l’ajut del material.

Parlant i escoltant, els nens adquireixen habilitats lingüístiques de forma natural i fàcil. Amb DOTS First English, el procés d’aprenentatge de l’anglès s’associa amb la diversió.

El programa DOTS First English és per a nens d’1 a 5 anys. Cada programa és compatible amb el desenvolupament cognitiu de la seva franja d’edat.

CONTACTE

 
 
 

PER QUÈ DOTS?

L’aprenentatge d’una llengua estrangera garanteix les eines necessàries per triomfar. Vivim en un món on el domini de més d’un idioma és important per tenir èxit. Tant per raons personals com professionals, l’aprenentatge d’un idioma obre portes.
La capacitat d’un nen per aprendre idiomes és il•limitada. L’aprenentatge d’una segona, tercera o quarta llengua no li suposa cap esforç addicional.
ELS NENS APRENEN EN UN AMBIENT FAVORABLE

Els nens
aprenen

Els nens
aprenen

JUGANT
FENT
IMITANT
REPETINT
INTER-
ACTUANT
EXPOSICIÓ
RE-
FORÇ
MOTIVACIÓ
Al seu
NIVELL
A través de
SENSACIONS
EXPERI-
MENTANT
MOVENT-
SE

CONTACTE

 
 

COM ESTÀ ORGANITZAT?

DOTS First English ha estat creat segons els principis del mètode d’aprenentatge inlingua. La seqüenciació del programa respecta el desenvolupament cognitiu dels nens i les seves necessitats a cada edat.

Principis
Edat
                     

Aprendre a través de la parla.

Exemplificar en comptes d’explicar.

Obtenir l’ambient adequat.

Donar oportunitats als nens per experimentar.

Emprar exclusivament la llengua de destí.

Oferir varietat en l’ensenyament.

Edat
Nombre màxim de nens
45 Min./setmana
Edat
Nombre màxim de nens
45 Min./setmana
Edat
Nombre màxim de nens
60 Min./setmana
Edat
Nombre màxim de nens
60 Min./setmana
Edat
Nombre màxim de nens
60 Min./setmana

CONTACTE

 
 

Diverteix-te

Als nens els encanta descobrir el món a través de l’experiència i l’experimentació. Per això, totes les estratègies d’ensenyament DOTS emfatitzen l’acció, perquè és el motor del desenvolupament i de l’aprenentatge.

                           

CONTACTE

 
 
 

Cursos

Els cursos són programes complets per a les edats compreses entre 1 any i 5 anys amb materials per als nens, com ara contes, pissarres magnètiques i imants, làmines i DVD, i materials per als professors, com ara el Trainer Resource Pack, material bàsic per a l’aula, materials d’àudio i vídeo, jocs educatius, llibres, etc.

         

Cool
Weeks

Les Cool Weeks ofereixen activitats en anglès que es duen a terme durant les vacances escolars programades per a l’estiu, Pasqua, Nadal i altres vacances que dependran de la regió, el mercat local i l’horari de les escoles. Les activitats proposades són: manualitats, receptes de cuina, contes, visites culturals, etc. Tot plegat, estretament relacionat amb el període de vacances.

CONTACTE

 
 
 

CENTRES DOTS AL MÓN

Mapa del món amb tots els centres DOTS existents i els seus enllaços directes

 

CONTACTE

 
 
 

LLICÈNCIA INLINGUA

Imagineu una xarxa mundial de centres d’idiomes dedicats a millorar la comunicació entre fronteres. Penseu en una empresa que ofereix solucions per a tots, una empresa local de caràcter internacional, un centre individual amb suport global, un mètode d’ensenyament provat durant anys amb un toc personal.
L’estratègia mundial i els contactes, en equilibri amb la proximitat local al client, és la combinació perfecta de visió i acció que caracteritza el sistema inlingua. inlingua International és un líder global en l’àmbit dels serveis lingüístics. És una companyia suïssa, fundada el 1968, que ha ajudat milions de clients en més de 250 centres d’idiomes ubicats arreu del món.
Si voleu adquirir una llicència inlingua, feu clic aquí per obtenir tota la informació necessària. www.inlingua.com/license.asp

CONTACTE

'